آموزش فعال سازی

آموزش فعال سازی

در ابتدا توصیه می شود نسخه 8 یا 11 اسمارت سکیوریتی و یا اینترنت سکیوریتی نصب شود

لینک های دانلود در بخش دانلود نرم افزار موجود است

 

آموزش فعال سازی نسخه 11

آموزش نسخه 4 تا 8

.